Lapselle säästäminen – mitä, miksi ja miten päästä alkuun?

Moni vanhempi haluaa varmasti turvata lapsensa tulevaisuuden ja pohtiikin, miten se olisi kannattavinta ja järkevintä tehdä. Säästämällä lapselle jo tämän ollessa pieni on oivallinen tapa turvata lapsen tulevaisuus ja opettaa samalla talouskasvatusta. Tässä artikkelissa kerromme, miten lapselle voi säästää ja mistä aloittaa sekä annamme muutaman konkreettisen vinkin lapselle säästämiseen.

Miksi lapselle kannattaa säästää?

Säästämisessä ja sijoittamisessa tärkeää on pitkäjänteisyys. Jos aloittaa säästämisen lapsen ollessa pieni ja säästää tämän 18-vuotissyntymäpäivään asti, säästöpotti ehtii kasvaa vuosien aikana kuin huomaamatta ja pienistäkin summista syntyy vuosien kuluessa suurempi nippu, jonka lapsi voi saada käyttöönsä esimerkiksi ensiasunnon ostoon tai ajokortin ajamiseen.

Säästäminen on myös osa lapsen talouskasvatusta. Lapsen on tärkeä oppia taloustaitoja ja ymmärtää rahankäyttöä sekä säästämisen logiikkaa. Säästöjen kehitystä kannattaa seurata yhdessä lapsen kanssa, ja voitte samalla keskustella rahan käytöstä ja säästämisen merkityksestä. Lapsen taloustaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapselle syntyy kokemus säästämisestä.

Kuinka paljon lapselle voi säästää?

Lapselle voi säästää pieniäkin summia: minimimerkintä esimerkiksi rahastoihin voi olla esimerkiksi 10 euroa kuukaudessa. Osa vanhemmista säästää myös lapsille suoraan esimerkiksi saadut lapsilisät.

Jos säästöt tuottavat ja lapsen omaisuus ylittää 20 000 euroa, huoltajan tulee tehdä lapsen edunvalvojana ilmoitus maistraattiin asiasta. Käytännössä ilmoitus tehdään vuosittain, ja siinä kerrotaan, miten on lapsen varallisuutta hoitanut ja miten omaisuus on muuttunut vuoden aikana. Raportointivelvollisuus päättyy, kun lapsi on täysi-ikäinen.

On kuitenkin hyvä ottaa verotus huomioon: isovanhemmat, kummit ja vanhemmat voivat lahjoittaa lapselle enintään 4999 euroa kolmen vuoden aikana ilman, että lahjasummasta tarvitsee maksaa veroa. 5000 eurosta lähtien lahjan saaja eli lapsi joutuu maksamaan lahjasta lahjaveroa.

4999 euron raja on lahjoittajakohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että molemmat vanhemmat ja kaikki isovanhemmat voivat lahjoittaa jokainen 4999 euron suuruisen summan kolmen vuoden aikana ilman veroseuraamuksia.

Miten säästää lapselle?

Lapselle säästämisessä on monia vaihtoehtoja. Säästämisen vaihtoehtoja onkin hyvä miettiä oman tilanteen mukaan. 

Säästää voi esimerkiksi:

  • avaamalla lapselle säästötilin
  • säästämällä rahastoon tai rahastoihin
  • ostamalla osakkeita lapselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille
  • sijoittamalla erilaisiin sijoitusvakuutuksiin
  • yhdistelemällä edellä mainittuja.

Lapselle voi säästää joko omissa nimissään tai lapsen nimissä. Vanhempien nimissä säästäminen ei verotuksen näkökulmasta ole välttämättä optimaalisin ratkaisu: isoa pottia ei voi siirtää lapselle ilman lahjaveroseuraamuksia.

Sen sijaan jos säästää suoraan lapsen nimiin, säästösumma on lapsen käytettävissä, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tällöin vanhempien hallintaoikeus lapsen säästöihin raukeaa. Tässä on luonnollisesti myös riski, että lapsi ei käytä säästösummaa vanhempien toivomalla tavalla.

Säästötili lapselle

Helpoin tapa säästää lapselle on avata tälle säästötili. Lapselle voi avata tilin vaikka samana päivänä, kun kotiutuu synnytyssairaalasta. Tilin avaamiseen tarvitaan lapsen henkilötunnus sekä molempien huoltajien suostumus. Lapselle tilin avaaminen onnistuu helposti esimerkiksi vanhempien oman verkkopankin kautta. Jos toisella vanhemmalla ei ole verkkopankkitunnuksia kyseisessä pankissa, pankki saattaa vaatia konttorikäyntiä, jotta asiakas voidaan tunnistaa.

Matalakorkoiselle tilille säästäminen ei tuo säästölle juurikaan korkotuottoa vuosien aikana. Koska lapselle säästetään yleensä useita vuosia, voi olla kannattavampaa harkita vaihtoehtoja, joissa pääsee nauttimaan korolta korolle -ilmiöstä. Kun sijoitusaika on pidempi, voi riskiäkin ottaa enemmän.

Rahastosäästäminen

Kuukausisäästäminen rahastoon on helppo ja hyvin yleinen tapa säästää lapselle. Koska lapselle säästettessä sijoitusaika on useita vuosia, jopa reilu vuosikymmen, on säästämisen kannalta tuottavampaa harkita rahastosijoittamista. Rahastosijoittaminen on yleensä pitkällä aikavälillä talletustiliä tai määräaikaista sijoitusta tuottavampi vaihtoehto.

Alkuun pääsee yleensä pienelläkin summalla, mutta asia kannattaa tarkistaa suunnitellulta palveluntarjoajalta. Vuosien aikana kerrytät lapsellesi säästöjä ja hyödyt korkoa korolle -ilmiöstä.

Säästämistä varten lapsella pitää olla käytössä oma käyttötili. Sen jälkeen rahastosäästämisen voi aloittaa lapsen nimissä. Huoltajilla on tiliin käyttöoikeus. Lapsen tilille voivat kerätä rahaa myös esimerkiksi kummit ja isovanhemmat, ja tililtä voi tehdä automaattisen kuukausisiirron valittuun rahastoon.

Osakkeita arvo-osuustilille tai osakesäästötilille

Samoin kuin säästötilin avaamiseen, myös arvo-osuustilin tai osakesäästötilin avaamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus.

Osakkeita lapselle ostettaessa on hyvä muistaa, että myöhemmällä iällä osinkotulot voivat vaikuttaa lapsen saamiin tukiin, kuten opintotukeen. Jos lapsi saa omistamistaan osakkeista osinkotuloa, ne ovat pääomatuloa, josta pitää myös maksaa veroa. Osakkeita voi kuitenkin myydä vuoden aikana verovapaasti enintään 1000 eurolla. Tällöin mahdollisista myyntivoitoista ei tarvitse maksaa veroa, eikä voittoja oteta huomioon opintotuen tulonvalvonnassa.

Jos suunnitelmissa on luoda lapselle salkku myös osinkoa maksavista yrityksistä, osakesäästötili on kätevämpi. Osakesäästötili vaikuttaa esimerkiksi opintotukeen ainoastaan siinä tapauksessa, että tililtä nostetaan rahaa ja tili on voitolla. Jos tilille maksetaan osinkoja ja lapsi ei nosta niitä ulos tililtä, vaikutusta opintotukeen ei ole.

Sijoittaminen sijoitusvakuutuksiin

Sijoitusvakuutukset sopivat pitkäaikaiseen säästämiseen. Niihin voi sijoittaa kertasijoituksena tai tehdä sijoituksen kuukausittain. Yhden sopimuksen sisällä voi sijoittaa erilaisiin sijoituskohteisiin.

Vakuutussäästäminen sopii myös passiivisemmalle sijoittajalle, joka ei halua aktiivisesti seurata markkinoiden liikkeitä ja vaihtaa sijoituskohteita. Alkuun pääsee pienelläkin summalla.

Sijoitusvakuutus on hyvä vaihtoehto säästää lapselle, jos haluaa pitää varojen hallinnan itsellään. Silloin voit säästää ensin sijoitusvakuutukseen, joka on omissa nimissäsi. Lapsi on tällöin vakuutuksesi edunsaaja, ja hän saa rahat myöhemmin lahjoituksena. Samaan vakuutukseen voi merkitä edunsaajaksi useampiakin lapsia, joten voit säästää samasta vakuutuksesta kaikille lapsillesi.

Yhteenveto lapselle säästämisestä

Lapselle säästämisessä on monia vaihtoehtoja. Parasta on, että vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan tilanteen mukaan voi lapselle säästää useita eri keinoja yhdistelemällä. Lapselle säästämisessä on hyvä huomioida, säästääkö omissa nimissään vai lapsen nimissä. Molemmissa on sekä hyviä että huonoja puolia, jotka on myös hyvä tiedostaa.

Valitsitpa minkä tahansa vaihtoehdon säästää lapselle, säästäminen on yleensä aina kannattavaa. Vuosien aikana pienistä, säännöllisistä säästösummista voi kertyä isompikin potti, joka voi auttaa lasta ensimmäisissä isoissa hankinnoissa aikuisuuden kynnyksellä. Lapselle säästämisessä olennaista onkin aloittaa ajoissa ja säästää säännöllisesti.